Branje grojzdja 1999.

Zatvaranje manifestacije

Kad je sila, onda je sila
Kad je sila, onda je sila
Zatvaranje manifestacije
Zatvori © Pregrada.info