Branje grojzdja 2005.

Podjela pehara i diploma sudionicima radioamaterskog UKV natjecanja "Pregrada 2005."

Sudionici radioamaterskog UKV natjecanja "Pregrada 2005."
Sudionici radioamaterskog UKV natjecanja "Pregrada 2005."
Podjela pehara i diploma sudionicima radioamaterskog UKV natjecanja "Pregrada 2005."
Zatvori © Pregrada.info